Indien u een e-Dot een dienst afneemt, dient u gegevens, zoals uw naam, adres en woonplaats aan e-Dot te verstrekken. Deze gegevens worden in de administratie van e-Dot opgeslagen.

Op basis van de privacywetgeving heeft u als klant het recht de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien en eventueel te laten veranderen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u een schriftelijk verzoek opsturen naar:

e-Dot
Groen-blauwlaan 171
2718GS Zoetermeer

e-Dot en privacy
e-Dot gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en geeft daarom duidelijk in haar Privacy Disclaimer aan dat de persoongegevens van haar clientële niet aan derden worden verstrekt. Dit doet e-Dot alleen wanneer e-Dot in het kader van haar dienstverlening derden inschakelt, wanneer e-Dot redenen heeft om de kredietwaardigheid van een client te onderzoeken, of wanneer e-Dot op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is persoonsgegevens te verstrekken. De privacy van de client staat bij e-Dot dus hoog in het vaandel. Daarom heeft e-Dot ook Privacy Voorwaarden opgesteld, waarin wordt beschreven op welke wijze e-Dot met de privacy van haar cliënten omgaat. e-Dot leeft daarbij te allen tijde de toepasselijke regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens na.

Gegevens in openbare WhoIs
Indien u een nieuwe domeinnaam wenst te registreren wordt u normaal gesproken de domeinhouder van deze domeinnaam. Internationale reglementen op het gebied van domeinregistratie zorgen er voor dat de gegevens van een domeinhouder van een domeinnaam opvraagbaar zijn via een publieke WhoIs op bijvoorbeeld sidn.nl. Hierdoor zijn uw naam en adresgegevens (in combinatie met uw domeinnaam) opvraagbaar door derden. e-Dot biedt u daarom tijdens het bestellen de mogelijkheid om zelf als formele domeinhouder te fungeren (optie 'privacy in whois'), door het ondertekenen van een vrijwaringsovereenkomst blijft u vervolgens de domeinhouder van uw eigen domeinnaam, maar blijven uw gegevens anoniem. Bij een verhuizing is dit niet van toepassing, de domeinhouder blijft bij een verhuizing gelijk.

e-Dot en uw gegevens
Wanneer u cliënt wilt worden van e-Dot, dient u een aantal gegevens in te vullen zoals u naam, adres, woonplaats.

1. Om een dienst te kunnen leveren en factureren heeft e-Dot bepaalde gegevens van u nodig. Wij vragen daarbij alleen om gegevens die we echt nodig hebben. e-Dot verzamelt de naam- en adresgegevens van haar clientële voor de administratie en voor verbetering van de dienstverlening.

2. e-Dot is op grond van de Nederlandse wet verplicht de correcte naam- en adresgegevens van haar clienten te registreren. Een internet provider is namelijk gehouden mee te werken aan justitiële verzoeken met betrekking tot de verstrekking van bepaalde gegevens aan en het aftappen van internetverkeer door autoriteiten. Hierbij kan worden gedacht aan een onderzoek door de politie naar iemand die kinderporno verspreidt via het internet.

3. Tijdens het gebruik van de dienst houden we ook bepaalde gegevens bij. Ook hier gaat het om gegevens die we nodig hebben voor de dienstverlening. Dit zijn de zogenaamde verkeersgegevens, gebruikt voor "het overbrengen van communicatie over een elektronisch communicatienetwerk of voor de facturering ervan". Het gaat ons er daarbij niet om te weten wat u op uw website of met uw mail doet. Afhankelijk van de soort dienst of abonnement gaat het om gegevens over uw toegang tot tot uw website, zoals bijvoorbeeld tijdstip, IP-adres, loginnaam of klantnummer. Gegevens over de toegang gebruiken we bijvoorbeeld als er klachten zijn over de verbinding. Verder bewaken we de omvang van het verkeer van uw website en de omvang van uw mailbox, omdat die bij de alle abonnementen aan maxima gebonden zijn.

e-Dot en aanbiedingen
e-Dot stuurt haar klanten van tijd tot tijd een nieuwsbrief en/of informatie over haar diensten. Deze product informatie heeft alleen betrekking op diensten en aanbiedingen van e-Dot zelf, bijvoorbeeld nieuws over de laatste actie van e-Dot. Wanneer u op nieuwsbrieven en informatie over de diensten van e-Dot geen prijs stelt, kunt u dat eenvoudig aangeven door in uw My e-Dot onder uw instellingen aan te vinken geen post meer te willen ontvangen van e-Dot, waarna u deze informatie niet langer zult ontvangen.
 

Privacy disclaimer

home   |   sitemap   |   contact
  • Inloggen in uw My e-Dot:
Gebruikersnaam:

Wachtwoord:
Veilig online betalen via iDEAL of een creditcard.